Historia

 

Metsästysseura Etelä-Iin Erä ry. perustettiin vuonna 1979. Perustamiskokous pidettiin Iin Aseman koululla 4. päivänä maaliskuuta 1979. Ensimmäiseen johtokuntaan kuuluivat Pekka Kaleva, Pekka Pernu, Sakari Puitti, Eino Veijo, Aarne Viitala ja Kalervo Yliraasakka. Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Paaso ja sihteeriksi Pertti Veijo.

 

Seura perustettiin palvelemaan toimialueen metsästäjiä ja kyläyhteisön jäseniä sekä parantamaan riistanhoidollisin keinoin alueen riistakantoja.

 

Nykyisin seuralla on 150 maanomistaja jäsentä ja 78 metsästysoikeuden haltijaa.