Yhdistyksemme

Etelä-Iin Erä ry perustettiin palvelemaan toimialueen metsästäjiä ja kyläyhteisön jäseniä sekä parantamaan riistanhoidollisin keinoin alueen riistakantoja.

Nykyisin seuralla on 99 varsinaista jäsentä, 7 jäsenta ja 57 vuosijäsenta. Metsästys suunnitellaan vuosittain riistakantojen mukaan niin etteivät kannat tarpeettomasti vaarannu. Metsästys on monipuolista ja metsästyksen suunnittelussa otetaan huomioon myös metsästäjä yksilönä. Riistanhoito ja pienpetojen pyynti ovat merkittävä osa seuran toimintaa. Toiminnan tavoitteena on riistanhoito ja metsästyksen suunnittelu ns. kestävän riistakannan periaatteella.

Seura haluaa tarjota metsästäjilleen mahdollisuuden monipuoliseen metsästykseen yhtenäisillä metsästysalueilla.

Metsästysseuran talous perustuu vahvasti jäsenmaksu- ja metsästyslupatuloihin sekä talkootyöstä paikalliselle yhteisölle. Varoja käytetään riistanhoitoon ja metsästysmajan kunnostukseen ja ylläpitoon.