Riistapellot

10.6.2012

Johtokunnan kokouksessa sovittiin, että Ari Mattila huolehtii Vesiseuon pellon, Esa ja Matti Kellokumpu Kiviharjun pellon ja Eino Veijo Vittasuon pellon? Lahtivajalla on säkki apulantaa ja kaksi säkkia kalkkia sekä siemenet valmiina.

Johtokunnan päätöksellä riistapeltoja tehdään 3 kpl; Vesisuo, Vittasuo ja Kiviharju. Riistajaosto voisi keskenään sopia siemenistä ja apulannoista.